Obsah

Opis výsledku hlasování v okrsku

Zde

 

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem do dalšího zpracování

Zde

 

 

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

ZDE

 

 

Vyrozumění o termínu konání školení pro předsedu, místopředsedu, zapisovatele

ZDE

 

Svolání 1. zasedání OVK

ZDE

 

Telefonní spojení do volební místnosti

ZDE

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 2020 

ZDE