Obsah

 

Mateřská škola Šimonovice

Novostavba Mateřské školy

Název projektu: Mateřská škola Šimonovice

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009887

Poskytovatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu: Obec Šimonovice

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Stavba byla zahájena 12. 5. 2020, termín dokončení: srpen 2021


Cíle: Cílem projektu je zajistit navýšení kapacit předškolního vzdělávání a zajistit tak rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových dovedností prostřednictvím výstavby nového objektu mateřské školy včetně vybavení pro péči o předškolní děti.

Výsledky: Výstupem projektu je nově vybudovaný objekt, který bude sloužit pro účely navýšení kapacity mateřské školy pro péči o děti do tří let a nad tři roky. Kapacita objektu je 63 dětí, z toho pro děti do tří let  slouží jedno oddělení s kapacitou 15 dětí. Objekt je realizován jako bezbariérový a  zahrnuje zázemí pro výkon činnosti a potřebné vybavení. V souvislosti s realizací projektu došlo k úpravám vnějších prostor areálu včetně realizace přípojek a rozvodů a vybavení venkovních ploch herními prvky. Projektem je zcela uspokojena poptávka po službách mateřské školy v obci Šimonovice.

srpen 2021 - Informace k novostavbě Mateřské školy -stavba, finance, provoz (49.5 kB)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - neděle 29. 8. 2021 od 14 do 18 hodin (254.16 kB)

pozvánka (254.16 kB)

1. září 2021 - ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠIMONOVICÍCH

více - webové stránky MŠ Šimonovice:   https://www.skolkasimonovice.cz