Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Šimonovice

Obec Šimonovice má platný územní plán schválený usnesením ZO č. 19/2003 ze dne 23. 12. 2003, účinný od 4. 3. 2004. 

Ke stažení - kompletní informace včetně textové a výkresové části:

http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/obec-simonovice/

***

INFORMACE O POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V současné době je pořizován nový územní plán obce Šimonovice.
 
Veřejné projednání návrhu územního plánu Šimonovice proběhne dne 19. 2. 2024 od 18 hodin v budově Mateřské školy v Šimonovicích. Více informací zde Typ: PDF dokument, Velikost: 555.66 kB
 návrh územního plánu pro veřejné projednání najdete na:

https://www.liberec.cz/obec-simonovice/novy-uzemni-plan/

 

Poznámka:
Zastupitelstvo obce schválilo za pořizovatele územního plánu odbor územního plánování Magistrátu města Liberec jako příslušný úřad územního plánování pro ORP Liberec (dále jen „ÚÚP“), který disponuje zkušenostmi a znalostmi v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace, z čehož zároveň vyplývá znalost širších souvislostí daného území. Odbor územního plánování dále zpracoval územně analytické podklady a disponuje tedy přístupy k datům potřebných k tvorbě ÚPD