Obsah

**************************2021******************************

Termín velkoobjemového a nebezpečného odpadu ZDE (348.63 kB)

Termíny sběru elektroodpadu 2021 zde

 

Veřejná vyhláška - ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 (360.72 kB)

 

*****************************************************************

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 4.října - ke stažení zdeOznámení: 23. 5. 2020 od 9:00 do 14:00 hod.

 
ZMĚNA STANOVIŠTĚ z důvodu uzavření ul. Minkovická

ZDE

                                     ***

Oznámení o přestěhování stanoviště kontejnerů na tříděný odpad z ulice Buková do ulice Rozdvojená od 20. 04. 2020

                                           ***

............................................2020......................................................................

Termíny sběru velkoodpadu pro rok 2020 - ke stažení zde

 

Veřejná vyhláška - Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 - ke stažení zde

 

..................................................2019....................................................................

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

termín:   v neděli 6. října 2019 od 9,00 do 14,00 hod.   - plakát zde

***

 

DOČASNÁ ZMĚNA STANOVIŠTĚ PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD

Z důvodu rekonstrukce části ulice Buková (u požární nádrže) bude stanoviště kontejnerů na tříděný odpad přestěhováno do ulice Rozdvojená (nad kapličkou). Jedná se o dočasnou změnu, předpoklad od 16.9.2019 do 15.12.2019.

***

 

Veřejná vyhláška - Ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2019

 

Termíny sběru elektroodpadu pro rok 2019 - ke stažení zde

 

 

***

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY V OBCI

OZV č. 2 - 2019 - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Šimonovice

příloha k OZV 2-2019

 

Obecně závazná vyhláška obce č 1/2007 - nakládání s odpady

 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

TEXTIL

Obec Šimonovice ve spolupráci s firmou FCC Environment zajistila pro naše občany  kontejner na sběr použitých oděvů, obuvi a textilních materiálů k dalšímu použití. Kontejnery jsou  umístěny  na 2 stanovištích, a u Obecního úřadu v Šimonovicích a  u požární nádrže v Minkovicích. 

Do těchto speciálních kontejnerů je možné odkládat  použitý a nepotřebný textil, zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů (volný textil by se mohl  při vyvážení a manipulaci znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy a  rovněž kompletní páry nositelné obuvi.

Do těchto kontejnerů nepatří  matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Prosíme, aby odevzdávající byli ohleduplní k tomu, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

***

 

Sběr velkoobjemového odpadu se v obci provádí 2x ročně  - termíny jsou vždy oznámeny na úřední desce a na vývěsních tabulích v obci.

***

Sběr elektroodpadu se v obci provádí každé první pondělí v měsíci u "bramborárny" od 15:00 do 17:00 hodin.

***

BIOODPAD - VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Ministerstvo životního prostředí upravilo v lednu 2015 vyhlášku o třídění odpadu, podle níž budou muset města a obce zajistit pro své občany třídění bioodpadu a kovů. Kov se třídí již od ledna, u bioodpadu tato povinnost platí od 1. dubna 2015 do konce října 2015. Je plně v kompetenci měst a obcí, jaký způsob třídění bioodpadu občanům nabídnou a jak hustou síť sběrných míst zvolí.

Obec Šimonovice požádala v únoru 2014 o poskytnutí podpory z Operačního programu životního prostředí, výzva č. 52 OPŽP, a to pod názvem projektu „SVÁŽÍME BIOODPAD Z OBCE ŠIMONOVICE“. Předmětem žádosti bylo pořízení svozového automobilu s kontejnerovým nosičem a velkoobjemovými kontejnery, a dále štěpkovače větví. Kladné rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 3 mil. Kč (85% celkové ceny) je skutečně velkým přínosem pro naši obec. Z tohoto důvodu bylo možné zvolit nejefektivnější  a nejlevnější variantu s ohledem na místní podmínky, a to  bezplatnou službu občanům - sběr bioodpadu  formou velkoobjemových kontejnerů na sběrných místech.

Vyhrazená a označená sběrná místa pro kontejnery s nápisem „BIOODPAD“ najdete:

1) V Minkovicích – u požární nádrže

2) V Šimonovicích – u budovy obecního úřadu

Poznámka: Na stanoviště v Minkovicích umístíme v jarních měsících navíc jeden kontejner pouze na větve stromů a keřů, které budou naši zaměstnanci dále štěpkovat.

Mezi bioodpad patří:

  • listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

  • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Závěrem bychom chtěli apelovat na naše občany, aby kontejnery využívali výhradně k jejich účelu – tedy pouze na bioodpad, a neodhazovali zde jiné odpady. Tím by došlo ke znehodnocení bioodpadu, určeného k dalšímu zpracování. A obci by se několikanásobně zvýšily náklady na zajištění likvidace znehodnoceného odpadu firmou FCC.

 

 

Společnosti .A.S.A. změnily svůj název na FCC Enviroment

http://www.fcc-group.eu/files/img/group/fcc-logo.jpg?w=200

Od 1. února 2016 došlo u 14 společností .A.S.A. v ČR, včetně .A.S.A. Liberec, s.r.o, ke změně jejich obchodních názvů. Všechny tyto společnosti se zároveň prezentují  novým logem FCCEnvironment. Ostatní údaje společností (sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny. Společnost FCC je majitelem .A.S.A. od roku 2006 a značka FCC Environment reprezentuje divizi životního prostředí, jednu ze tří divizí společnosti FCC. Cílem uvedené změny je sjednocení názvu a loga společnosti na celoevropském trhu. Také v naší obci zaznamenáte nové označení svozové techniky i přelepení sběrných nádob novým logem FCC Environment .

***