Obsah

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky obce Šimonovice najdete na profilu zadavatele na adrese:

od roku 2019:   https://nen.nipez.cz/profil/ObecSimonovice

do roku 2019:   https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obesimono/

 

Aktuální veřejné zakázky: 1

----------------------------

Výstavba nové mateřské škoky Šimonovice

Dne 13. 12. 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka na stavbu mateřské školy Šimonovice.

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu se třemi mateřskými třídami a jednou společnou hernou. součástí předmětu zakázky je rovněž napojení na  technickou infrastrukturu, dále terénní a sadové úpravy a dodávka a montáž zahradního mobiliáře.

více informaci na:  https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00030624

 

Archiv veřejných zakázek:

Obecní technický dvůr (2017)

část I. - inženýrské sítě

Výzva k podání nabídky

Základní zadávací podmínky

Příloha 1 - vzor titulního listu - zde

Příloha 2 - Soupis prací, dodávek -zde

Příloha 3 -Závazný text návrhu SOD-zde

Příloha 4 - PD

Příloha 5 -čestné prohlášení

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení - zde

Územní plán obce (2016)

Jedná se o zpracování nového územního plánu obce Šimonovice.

(veřejná zakázka malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ).

 - Výzva

 - Zadávací podmínky - ke stažení zde

 - Přílohy - ke stažení

- Dodatečné informace-ke stažení

 

Výstavba veřejného osvětlení v ul. K Olympii, K Bříze (2016)

Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení veřejného osvětlení v délce cca 527 m, včetně nových stožárů se svítidly řady Malaga.

(veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, avšak za dodržení zásad uvedených v § 6 tohoto zákona)

 - výzva

- protokol

- rozhodnutí o výběru

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE K OLYMPII, K BŘÍZE - ŠIMONOVICE (2015)

Jedná se o stavební úpravy místních komunikací v zastavěném území obce.

Výzva ke stažení:  zde

--

 MINKOVICKÁ UL. - KONEČNÉ KRYTY VOZOVEK (2014)

Jedná se o konečnou úpravu vozovek po dokončení stavby kanalizace v ul.Minkovická

Výzva ke stažení zde: Výzva ul. MInkovická - kryty

 

 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŠIMINOVICE

Obec Šimonovice oznamuje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Územní plán Šimonovice"

Obec Šimonovice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku ve formě zjednodušeného podlimitního řízení:  "Územní plán Šimonovice". 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování územního plánu obce Šimonovice dle Zadávací dokumentace.

Dokumenty a přílohy ke stažení:

Písemná zpráva zadavatele

Zadávací dokumentace - územní plán

Příhoha A - zadání územního plánu

Přehledová mapa se zákresem všech žádostí

Příloha č. 1 - vzor titulního listu nabídky

Příloha č. 2 - čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 3 - přehled subdodavatelů

Příloha č. 4 - návrh smlouvy

Příloha č. 5 - čestné prohlášení ZPŘ

Příloha č. 6 - krycí list nabídky

 

 UL. ROZDVOJENÁ a MINKOVICKÁ - VĚTEV I (2011)


Splašková kanalizace - ul.Minkovická, Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a dešťové kanalizace - ul.Rozdvojená - větev I

Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

 UL. ROZDVOJENÁ - VĚTEV II (2011)


Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a dešťové kanalizace - ul.Rozdvojená - větev II.

Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Dodatečné informace zadavatele podle § 49 odst.4 a odst.3 zákona:

Dodatečné informace - veřejné zakázky