Obsah

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů