Obsah

Veřejné zakázky na 2 akce:

 
1.akce:
Splašková kanalizace - ul.Minkovická, Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a dešťové kanalizace-ul.Rozdvojená - větev I

Dokument zde k nahlédnutí...

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky -splaš. kanalizace - ul. Minkovická -ke stažení zde

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - splašk. kanal. ul. Minkovická - ke stažení zde

 
2.akce:
Rekonstrukce komunikace, výstavba splaškové a dešťové kanalizace - ul.Rozdvojená - větev II

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - rekonstrukce ul. Rozdvojená - ke stažení zde

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - ke stažení zde

 

Dodatečné informace zadavatele podle § 49 odst.4 a odst.3 zákona

dokument ke stažení zde