Obsah

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V UL. ROZDVOJENÁ, K.Ú. MINKOVICE

 

Výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách, a to uveřejněním zakázky na úřední desce obce Šimonovice a veřejném systému ISVZUS – veřejné zakázky.


Akce byla rozdělena do 2 částí:
 

  1. Rozdvojená –větev II (pracovně nazvaná „kolem p.Hartycha a p. Honzejka). Na stavbu bylo posuzováno celkem 10 nabídek. Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky dle kritérií pro zadání veřejné zakázky a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem – „Sdružení Šimonovice-větev II“ (COLAS CZ, a.s.Pardubice a JOSTAV Stráž n.Nisou) za cenu 3 713 384,-Kč včetně DPH.
     
  2. Rozdvojená –větev I (pracovně nazvaná „kolem kapličky a pí. Kouřilové). Na stavbu bylo posuzováno celkem 6 nabídek. Hodnotící komise posoudila jednotlivé nabídky dle kritérií pro zadání veřejné zakázky a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem – „SaD v.o.s., Jablonec n.Nisou“ za cenu 4 544 802,-Kč včetně DPH.


(Poznámka: Společně s touto akcí plánujeme výstavbu kanalizace v ul.Minkovická – v úseku od prodejny Elektromariál Jakub k firmě Baltom. Avšak vzhledem k finanční náročnosti zatím stavba kanalizace v ul.Minkovická nezačne, uvidíme jestli se obci podaří získat dotaci z Ministerstva zemědělství.)
 
S oběma vítězi byla uzavřena smlouva o dílo a bylo předáno staveniště. Stavba bude probíhat v období 6/2010 až  9/2011.
Ve čtvrtek 23.6.2011 byla zahájena stavba v části Rozdvojená I – směrem od zastávky MHD ke kapličce.
 

Stavební dozory:
Ing.Zahradník - dozor projektanta (kanalizace)
Ing.Špulák - dozor projektanta (komunikace)
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., p.Zochová (technický dozor na stavbě a inženýrská činnost)
 
Kontakty na stavbyvedoucí:
Větev I – firma SaD: pan Milan Mach – tel: 604 771 007
Větev II- firma COLAS – Jostav: pan Jaroslav Tomeš – tel: 733 780 142
 
Objížďky:
V době výstavby bude především pro občany bydlící v ul.Rozdvojená zhoršený přístup k rodinným domům. Objízdné trasy byly odsouhlaseny Policií ČR a odborem dopravy tak, aby bylo možné dostat se vždy k RD:


Větev I

  • pro 1. část od zastávky MHD ke kapličce - kolem bývalého kravína a kanceláří Famili
     
  • pro 2. část od kanceláří kolem p.Kouřilové k posilovačce(vodárně), kde se stavba dostane tak v polovině července– bude otevřena část komunikace vodorovná podél železniční trati. Včera byla podepsána smlouva mezi bratry Horňákovými a obcí , na základě které se obec stala vlastníkem právě tohoto pozemku podél trati (dosud oploceného). Zhruba během 14 dnů bude úsek otevřen a opět zprovozněna komunikace.

 
Větev II 

  • trasa objížďky povede podle postupu stavby ul. Západní nebo kolem bývalého kravína a kanceláří Famili, dále kolem p.Kouřilové a podél žel.trati

 
Průměrný postup stavby kanalizace – cca 15 m denně, a vždy po skončení směny musí být výkop zasypán a označen. Předpokládáme, že v průběhu stavby se mohou vyskytnout technické problémy, které jsme připraveni společně se stavbyvedoucím, projektanty a tech. dozorem řešit.
 
Takže stavbě zdar, pevné nervy všem zúčastněným, a přála bych si i trochu více vzájemné tolerantnosti a ohleduplnosti po dobu výstavby.

                                                                           Leona Vránová, starostka obce
 

24.6.2011
Časový harmonogram - Větev I
Harmonogram- Šimonovice - větev I - Rozdvojená ul.
 
Ve čtvrtek 30.6.2011 byla zahájena stavba v části Rozdvojená Il – od zastávky MHD  k ulici Západní.
 

30.09.2011  U P O Z O R N Ě N Í 
Rozdvojená – větev II (pracovně nazvaná „kolem p.Hartycha a p.Honzejka")

- tato část komunikace již od dnešního dne 30.9.2011 otevřena. Zatím stále ještě jezděte opatrně, fy COLAS bude dokončovat úpravy terénu za obrubníky a příkop/žlaby vlevo nad RD pana Poura.

Rozdvojená – větev I (pracovně nazvaná „kolem kapličky a paní Kouřilové")

- ve čtvrtek 29.09. a v pátek 30.09.2011 bude probíhat pokládka vrchní vrstvy živice (,,asfaltu"), proto bude tato komunikace úplně uzavřena pro veškerý provoz. Otevřena bude až v neděli ráno 2.10.2011 po 7,00 hod.