Obsah

STAVBA:   "ŠIMONOVICE, UL. MINKOVICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE"


Investor: Obec Šimonovice, Minkovická č.p. 70, 463 12 Šimonovice zastoupená starostkou obce Ing. Leonou Vránovou, mob.: 602 535 368

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha, Nábřežní 4, 150 56  Praha 5 - Smíchov, pracoviště Česká Lípa, Hrnčířská 2985, 470 01  Česká Lípa, zastoupená paní Helenou Zochovou, mob.: 605 283 953

Zhotovitel: S a D v.o.s., Jablonec nad Nisou, Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou. Odpovědný zástupce: Ing. Vladimír Šebesta, mob.: 603 532 180, vedením realizace stavby ve smyslu § 160 stavebního zákona byl pověřen Ing. Vladimír Šebesta ml., zástupce vedoucího stavby: p. Nešvera, mob.: 773 289 583.

 

Pozemky, které se mají použít pro stavbu:

P.p.č./druh K.ú. Vlastník  Adresa
523, Ost. plocha

Minkovice

LK, KSS LK,p.o., České Mládeže 632/32, 460 06  Liberec
527/01, Ost. plocha Minkovice

ČR, SŽDC

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
280/2, Ost. plocha Minkovice Obec Šimonovice Minkovická 70, 463 12  Šimonovice
276, Ost. plocha Minkovice LK, KSS LK, p.o., České Mládeže 632/32, 460 06  Liberec
302/2, Ost. plocha Minkovice Obec Šimonovice Minkovická 70, 463 12  Šimonovice
99/8, Tr. trav. porost Minkovice SJM Jiří a Eva Pabiškovi Minkovická 106, 463 12 Šimonovice
118/4, Zahrada Minkovice Zbyněk Lipnický Minkovická 53, 463 12  Šimonovice
118/8, Tr. trav. porost Minkovice Ing. Bohdan Košek Chelčického 164/9, 460 01  Liberec
124/1, Tr. trav. porost Minkovice Ing. Bohdan Košek Chelkčického 164/9, 460 01  Liberec

 

Zahájení prací dle SoD: 09/2013

Ukončení prací dle SoD: 31.10.2014    

Úplná uzavírka: 25.9.2013 - 15.12.2013   

 

Ke stažení:

MML - povolení zvláštní užívání silnice II-27810 Minkovická ul.

Smlouva o dílo č. 05 -105 - 2011, Dodatek č.1 a Dodatek č. 2


Stručný popis projektu:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu členěnou na dva inženýrské objekty: IO 01: Splašková kanalizace a IO 02: Veřejná část kanalizačních přípojek. Navrhovaná kanalizace bude napojena do stávající liberecké kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody z Šimonovic budou tak odveden na libereckou městskou ČOV ve Stráži nad Nisou. Kanalizační stoky jsou navrženy z hrdlových kameninových trub o celkové délce 1790 m. Hlavní páteřní stoka A bude vedeny ve vozovce krajské silnice III/27810 v ose jízdního pruhu Šimonovice - Liberec.

Přehledná situace - splašková kanalizace Minkovická ul.

 

INFORMACE O POSTUPU STAVBY
KANALIZACE V ROCE 2013

(zpráva ke dni 3.12.2013):
 

Stavba páteřní stoky splaškové kanalizace v ulici Minkovická byla zahájena 25.9.2013. Stavba začíná první šachtou od křižovatky s ulicí Puškinova, kde se napojuje na stávající  libereckou kanalizaci a bude končit u areálu  bývalé firmy BALTOM.

V letošním roce se díky příznivému počasí a pracovnímu nasazení stavební firmy (práce probíhala "do tmy" včetně sobot a nedělí) podařilo ke dnešnímu dni postavit téměř polovinu páteřní kanalizační stoky, z celkové délky 1 790 m. Rovněž byla dokončena téměř polovina veřejných přípojek z celkového počtu 37 ks. 

Ovšem v minulém týdnu se již zima přihlásila - teploty klesly pod nulu, začalo sněžit a proto bylo rozhodnuto o zastavení stavby. Tento týden stavební firma dokončuje vyrovnávací vrstvu asfaltu nad rýhou, opraví krajnice vozovky a předpokládáme, že nejpozději v sobotu 7.12.2013 bude opět ulice Minkovická otevřena pro běžný provoz, včetně provozu autobusu MHD. 

V příštím roce plánujeme pokračovat se stavbou zhruba od měsíce dubna.

 

INFORMACE O STAVBĚ KANALIZACE
V ROCE 2014

(zpráva ze dne 27.4.2014)


Od 1. dubna 2014 bude „po zimní pauze“ pokračovat stavba páteřní stoky splaškové kanalizace v ulici Minkovická.

Stavba bude pokračovat od místa, kde jsme vloni skončili, tedy od č.p. 58 – Autoservis u Korfů, a půjde směrem k bývalému areálu firmy Baltom, kde končí.


Plánovaný termín dokončení stavby:  říjen 2014

Investor stavby: Obec Šimonovice, Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, zastoupená starostkou obce Ing.Leonou Vránovou, mob: 602535368

Zhotovitel stavby: společnost ŠEBESTA VHS, Jablonec nad Nisou

Odpovědný zástupce: Ing. Vladimír Šebesta, mob.: 603 532 180

Stavbyvedoucí: p. Nešvera, mob.: 773 289 583

Projektant: Ing. Stanislav Zahradník, mob.: 606 409 036


Objízdné trasy:

1.etapa: duben- květen 2014 

  • tak jako v loňském roce tj. – ulicí Bukovou – pro autobus MHD a osobní dopravu (zde bude opět umístěn semafor)
  • ulicí Šimonovickou – pro nákladní dopravu a ostatní dopravu mimo obec
     

2.etapa: květen- říjen 2014

  • ulicí nad Potůčkem - pro autobus MHD a osobní dopravu
  • ulicí Šimonovickou – pro nákladní dopravu a ostatní dopravu mimo obec
     

Případné další informace poskytne Obecní úřad Šimonovice, tel: 482 317 916 nebo 482 317 915, a dále budeme občany informovat na veřejné schůzi dne 10. dubna 2014 od 18,00 hod. na sále restaurace U Potůčku.