Obsah

 

***

2011

 

 xx

 

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte nám, popřát vám všem krásné vánoční svátky a aby rok 2012 byl pro vás všechny rokem dobré nálady, zdraví, osobních úspěchů, nezbytného štěstí a vzájemného respektu i porozumění.

Tak vydařený nový rok 2012, přátelé .

Váš Obecní úřad Šimonovice.

 

***

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany  ,  že Obecní úřad Šimonovice bude z důvodu čerpání řádné dovolené ve dnech 23.12.2011 - 30.12.2011 uzavřen.  Počínaje 2.lednem 2012 bude obnoven běžný provoz. Děkujeme Vám za pochopení.

Silvestr před Silvestrem - ke stažení zde

 SILVESTR PŘED SILVESTREM

Sdružení dobrovolných hasičů Minkovice pořádá  ve středu 28.12.2011 od 20:00 hodin v Restauraci U Potůčku akci " Silvestr před Silvestrem". Těšit se můžete na tombolu a nebude chybět ani přípitek. Hity 80tých let až po současnost bude hrát DJ Ollino.

***

Vánoční odpoledne s keramikou

keramika 

V pátek 2. prosince 2011  ožil Penzion Jitka v Šimonovicích dětským křikem a smíchem.  Na  VÁNOČNÍ ODPOLEDNE  S KERAMIKOU, pod vedením keramičky, paní Jiráskové, se sešlo překvapivé množství dětí s maminkami i babičkami. Vánoční ozdoby a svícny, které děti se zápalem vytvářely už "voněly" nádcházejícími Vánocemi. Poděkování patří paní J. Gunkelové, která vyšla ochotně vstříc a poskytla prostory ve svém pensionu pro tuto akci,  a dále pak paní Jitce Venclákové, která celou akci za místní knihovnu v Šimonovicích  organizovala. Hotové výrobky si mohou malí výtvarníci vyzvednout v Místní knihovně v Šimonovicích 19.12. či 21.12.2011 vždy ve 14:00-17:00 hodin. Mimo tento termín po individuální dohodě na tel. 607 765 113 nebo e-mail:knihovna_simonovice@centrum.cz.

 Nahlédněte do naší fotogalerie a příští rok si určitě nenechte VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S KERAMIKOU  ujít.

***

vs

Rozsvícení vánočního stromu 2011

K rozsvícení vánočního stromu v Šimonovicích  se v 1.adventní neděli 27. listopadu 2011 sešlo, v porovnání s předešlými lety, doposud nejvíce dětí a rodičů. Koledy v podání studentek ZUŠ, horký čaj, svařené víno a perníky dokreslovaly tradiční atmosféru nastávajících vánočních svátků. Krásná keramika paní Jiráskové a výrobky z ovčí vlny byly terčem zájmu zvědavých dětí i dospělých.  Do Atmosféry tohoto předvánočního setkání můžete nahlédnout v naší fotogalerii. Tak příjemný advent, přátelé.

***

otevření

Obec Šimonovice
slavnostně otevřela v sobotu 26. listopadu 2011 v  11:00 hodin
V Í C E Ú Č E L O VÉ   S P O R T O V N Í  "HŘIŠTĚ U POTŮČKU" v Šimonovicích, postaveného díky finanční podpoře z dotace L i b e r e c k é h o 
 k r a j e.

Společně otevřít  nový sportovní areál přišli také , kromě nadšených dětí a dospělých z naší obce,  hejtman LK Mgr. Stanislav Eichler,
Bc.Z.Bursa, člen rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování a za dodavatele stavby  president společnosti Sport - Technik Bohemia pan Milan Vopička. Připraveno bylo několik soutěží pro děti i dospělé a malé občerstvení. Přítomna byla regionální televize RTM,   R 1 a televize NOVA, jejíž sportovní moderátor pan Václav Tittelbach celou tuto akci moderoval.

Fotografie z celého průběhu najdete v  naší fotogalerii.

Hřiště2

 

 ***

Tisková zpráva:

AMBICIÓZNÍ PROJEKT S VYUŽITÍM DOTACE Libereckého kraje a PROSTŘEDKů OBCE Šimonovice

Výstavba byla svěřena do rukou společnosti Sport-Technik Bohemia, která vyhrála výběrové řízení s nejnižší nabízenou cenou ve výši 2,362.631 Kč vč. DPH. Tato firma za dobu 20 let své existence zrealizovala více jak 1600 sportovišť a je o ní známo, že prosazuje špičkové moderní technologie bezúdržbových sportovišť. Přední místo firma zaujímá též v oboru projektování sportovišť. V čele firmy stojí prezident společnosti pan Milan Vopička mimo jiné bývalý vrcholový sportovec, reprezentant – hokejista a tenista, který je znám svou náročností a smyslem pro detail.

 Víceúčelové sportoviště je koncipováno pro řadu sportů, jako jsou tenis, odbíjená, košíková, házená, malá kopaná a florbal. Raritou hřiště je, že v zimním období lze hřiště postříkat vodou a následně ho využívat jako ledovou plochu pro klasické bruslení a hokej. Hřiště je o velikosti 675 m2 a jeho povrch je pokryt kvalitním umělým trávníkem belgické výroby LANO WIMBLEDON v tloušťce 18 mm se zásypem z křemičitého písku (pro timeing míče). Trávník je položen na vodopropustném asfaltu, pod kterým je v konstrukci proveden drenážní systém. Díky vodopropustnosti celého hřiště je možné jeho celoroční využití. Sportoviště je oploceno do výšky 4 metrů speciálními německými sítěmi a ve spodní části jsou sítě osazeny dřevěnými fošnami, které slouží jako mantinel. Na hřišti je provedeno i speciálním osvětlení pomocí 4 hokejkových stožárů, na kterých jsou plastické reflektory s extra využitím pro zimní sporty. Tyto speciální technologie jsou výbornou volbou pro své kvalitní užitné vlastnosti, trvanlivost a také nenáročnost na údržbu – což ve výsledku znamená velmi racionální investici,komentuje prezident společnosti Sport-Technik Bohemia Milan Vopička.

 „Výstavba hřiště proběhla v rekordním čase cca 1 měsíce, kdy byla stavba realizována včetně sobot a nedělí a ve večerních hodinách při umělém osvětlení. Součástí hřiště je nově vybudované malé parkoviště a přístupový chodník. Sportoviště je velice citlivě zakomponováno do okolního terénu a díky přilehlému terénnímu valu a protilehlému stromořadí nenarušuje ráz dané lokality. Do budoucna plánujeme dovybavit sportoviště ještě malým obslužným objektem, který by měl sloužit jako zázemí pro správce, sklad sportovního materiálu, šatny a WC pro příchozí. Jsme velice rádi, že se nám díky významné podpoře Libereckého kraje (dotaci ve výši 2 mil.Kč) podařilo toto víceúčelové hřiště realizovat v takto rekordním čase a věřím, že nalezne uplatnění nejen pro občany obce Šimonovice, ale i obcí přilehlých., říká starostka obce Ing. Leona Vránová .

***

VÁNOCE 2011

V ŠIMONOVICÍCH

27.11.2011v 16.30SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Letošní adventní období v Šimonovicích zahájíme v neděli 27. listopadu 2011 v 16.30 před Obecním úřadem ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU za doprovodu vánočních koled v podání žáků ZUŠ Liberec. Jako občerstvení pro Vás budeme mít připraveno za drobný peníz svařené víno, a také perníčky. Tentokrát si budete moci u vánočních stánků zakoupit i nějaké dárečky a pověsit si na vánoční strom svoje vlastnoručně vyrobené ozdoby. A děti - vezměte si sebou opět zvonečky, abychom přivítali blížící se Vánoce.

 ***

2.12.2011 od 15.00  - VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S KERAMIKOU

V pátek 2. prosince 2011 pro vás přichystala Místní knihovna VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S KERAMIKOU, a to pod vedením paní Jiráskové. Přicházet můžete kdykoli po 15.00 do Penzionu Jitka v Šimonovicích, kde budeme vyrábět vánoční ozdoby a svícny, kterými si po jejich vypálení můžete vyzdobit svůj domov. Ukončení akce: jak dlouho s námi vydržíte, max. do 22.00.(Doporučujeme pracovní oděv).

***

 2.12.2011 od 20:00 hodin - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVU PRO DOSPĚLÉ

Sdružení dobrovolných hasičů Minkovice pořádá v pátek 2. prosince 2011 v restauraci U Potůčku od 20:00 hodin MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU  pro dospělé. K poslechu a tanci zahraje rocková kapela Cover Power. Poté oldies disco by Dj Ollino.Vstupené 50,00 Kč. Předprodej vstupenek v restauraci U Potůčku nebo Pneu OK5. Více se můžete dozvědět na Facebooku-Šimonovice.

***

3.12.2011  v 15.30  -  O JEŽÍŠKOVI - loutkové divadélko pro děti

V sobotu 3. prosince 2011 od 15.30 zveme všechny děti do Hospůdky U Potůčku na loutkovou pohádku Betlémský příběh o narození Ježíška. Archanděl Gabriel nás provede příběhem Ježíška, Josefa, Marie a všech, kdo přišli do Betléma Ježíška pozdravit a obdarovat. Čert ve službách krále Heroda se sice snaží seč může, ale archanděl Gabriel jejich plány překazí...

„Divadlo Na cestě“, které příběh sehraje tvoří bývalí členové Naivního divadla Liberec Eva Kelemanová a Miroslav Los, oba absolventi divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze (DAMU).

 ***

4.12.2011 od 14.00  -  MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI

V neděli 4. prosince 2011 od 14.00 vás pozveme do Hospůdky U Potůčku na dětskou MIKULÁŠSKOU BESÍDKU s veselým programem, nadílkou a samozřejmě s čerty, andělem a Mikulášem - a možná přijde i kouzelník.

 plakát ke stažení -zde

***

 POZVÁNKA

"Šimonovické maminky" Vás opět zvou na další

 "DĚTSKÝ BAZÁREK",

který proběhne v neděli 6. listopadu 2011 od 9:30 hod. do 10:30 hod.

v hospodě U Potůčku v Minkovicích.

***

OZNÁMENÍ

Obec Šimonovice nabízí občanům palivové dřevo z letošní těžby:

smrková polena o délce 2m.

Cena: 700 Kč/prm ( 1m3 = 2 prm - prostorové metry).

Závazné objednávky přijímáme do středy 26. října 2011 buď osobně,

 e-mailem:simonovice@volny.cz nebo  telefonicky na tel.č.  482 317 915.

Podle zájmu občanů bude dřevo případně svezeno kamionem na určené prodejní místo do Minkovic

 

***

V Ý Z V A 

ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob , kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Okleštění dřevin proveďte do 15. listopadu 2011.

Více:

 ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění - ke stažení zde

 ***

O Z N Á M E N Í

V neděli 2.října 2011 od 9:00 do 16:00 hod. proběhne v obci Šimonovice

S V O Z  V E L K O O B J E M O V É H  O  O D P A D U 

tj.: velkoobjemový odpad z domácností, linolea, koberce, starý nábytek atd.,......

A  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U

tj.: pneumatiky max. 4 ks  na osobu, oleje, tuky, barvy, laky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, pesticidy, galvanické články, suché i mokré, baterie, akumulátory, zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti, plechovky a štětce od barev, atd....

Kontejnery budou umístěny následovně:

1. stanoviště Minkovice - zastávka MHD U Statku

2. stanoviště Šimonovice - před budovou Obecního úřadu v Šimonovicích

Nebezpečný odpad bude svezen samostatně v 16:00 hodin

z výše uvedených stanovišť.

 

 ***

Šimonovické maminky Vás opět zvou na EXTRA BAZÁREK

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK A KOČÁRKŮ ,

 ve čtvrtek 29.09.2011 od 9.30 do 11.00 hodin do sálu hospody

U Potůčku v Minkovicích.

Přijďte i s dětmi, těšíme se na Vás!

Bližší informace na email: simonovickemaminky@seznam. cz

***

 

 

Místní knihovna v Šimonovicích pořádá 2. ročník akce

P O H Á D K O V Ý  L E S

28. září 2011

Start: 14:00 - 15:00 hodin u rozhledny V Trnčí na Rašovce.

Cíl: 17:00 - 18:00 hodin ve Všesportovním areálu Obří sud Javorník.

Přijďte za námi do pohádky a vyzkoušejte si své pohádkové znalosti a schopnosti. Po splnění všech úkolů dostanou děti v cíli špekáček na opečení. Za deštivého počasí bude akce přeložena na jiný termín. Více informací na Facebooku (Šimonovice, Liberec, Czech Republic).

T ě š í m e  s e  n a V á s !

 plakát- zde 


 ***

 

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
proběhne v sobotu 3.září 2011 

od 17.15 v Šimonovicích (konečná MHD) a od 17.30 v Minkovicích (U Statku)

 Povinnost očkování je dána zákonem č. 166/1999 (hlava II, oddíl I,§4, bod f) ze dne 30.7.1999 O povinnostech chovatelů psů a některých dalších zvířat, držených v zajetí. Všechna tato zvířata, nejen psi, se musejí očkovat proti vzteklině ve stáří od 3 do 6ti měsíců , a poté vždy jednou za rok.

 

***

 

 
UPOZORNĚNÍ
Z důvodu havárie na vodovodním potrubí v Liberci - Šimonovicích, ul. Rozdvojená bude dne 8.8.11 v době od 10,30 do 15,00 hod. přerušena dodávka pitné vody pro výše uvedenou ulici.
  

***

 Informace k akci "Šimonovické trhy"

S potěšením vám oznamujeme, že pozvání na naši sobotní akci (30.7.2011)-Šimonovické trhy přijal i pan Jiří Vomáčka, dlouholetý včelař, který získal pro své produkty v letošní soutěži Ministerstva zemědělství ČR ocenění "Regionální potravina". Máme tedy možnost zakoupit si i zde u nás produkty, které vyrábí - květový, medovicový, tudíž lesní, smíšený i pastový med a další medové produkty. Více informací - zde

 POZVÁNKA

Obecní úřad V Šimonovicích  Vás zve v sobotu 30.7.2011 od 10:00 do 17:00 hodin na akci "ŠIMONOVICKÉ TRHY". Na hřišti v Minkovicích se může přidat každý, kdo má co nabídnout - např. keramiku, obrázky, korálky,  oděvy, doplňky, zeleninu, ovoce, květiny, vejce, vlnu  atd...  - i bez živnostenského listu. Stačí si jen zajistit své "zázemí" - stolek a židli. Přijďte si zakoupit  nebo  prodat produkty z našich Šimonovic, nebo se jen tak podívat.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

***

Osadní výbor Rašovka si Vás dovoluje pozvat v sobotu 11.6.2011 od 15:00 hodin na setkání rodáků, obyvatel a přátel osady Rašovka, a to s pouťovou zábavou u příležitosti 5. výročí znovuotevření Restaurace V Trnčí. Vstupné zdarma, živá hudba, pečené prase, bohatá tombola........ .

 UPOZORNĚNÍ

Z důvodu havárie na vodovodním potrubí v Dlouhých Mostech bude dnes 6.6.2011 od 10:00 do 12:00 hodin přerušena dodávka vody v části obce Šimonovice - Sluneční terasy.

***

V sobotu 11.června 2011 zveme všechny děti, rodiče a přátele na

Dětský den - ke stažení zde

* 

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,

HRAČEK A KOČÁRKŮ 

V sobotu 04.06.2011 se uskutečnila z iniciativy mladých šimonovických maminek 1. burza dětského oblečení hraček a kočárků. Děkujeme všem nadšeným organizátorkám.

burza 

*

UPOZORNĚNÍ

Obecní úřad v Šimonovicích upozorňuje občany, že v termínu od 30.05.2011 do 12.06.2011 bude z důvodu výstavby vodovodu uzavřena krajská komunikace - ul. Šimonovická. Komunikace bude po dobu uzavírky zpřístupněna pouze dopravní obsluze ( rezidenti, A.S.A.). Investorem stavby je AXA, s.r.o., IČ40233243, Americká 632, 460 03 Liberec.

*

OZNÁMENÍ

Po vzájemné dohodě společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. s obcí Šimonovice je domluvena možnost likvidace posečené trávy od občanů Šimonovic ve Sběrném dvoře odpadů v Ampérově ulici v průmyslové zóně  Liberec - jih.

Telefonní kontakt na sběrný dvůr: +420 485 152 258.

Cena za likvidaci odpadu kat. č. 20 02 01 ( biologicky rozložitelný odpad) 

 je 550,-Kč / tuna  + 10% DPH.

Pracovní doba ve sběrném dvoře:

pondělí, úterý -  07.00 hod.  -  17.00 hod.

středa - 07 hod.  - 20.00 hod.

čtvrtek, pátek - 07.00 hod.  - 15.00 hod.

sobota - 09.00 hod. - 15.00 hod.

*** 

Obec Šimonovice a Sbor dobrovolných hasičů

Vás všechny srdečně zve na pálení

Č A R O D Ě J N I C

 v sobotu 30. dubna 2011.

Sraz malých i velkých čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií je v 18.00 hodin v Minkovicích "Na hřišti" a v 18.15 hodin odstartujeme lampionový průvod. Poté upálíme na velkém ohni čarodějnici, zatančíme si, odměníme nejkrásnější čarodějnici a čaroděje z řad dětí i dospělých. A pokud počasí dovolí, můžeme se těšit i na ohňostroj.  Lampiony a špekáčky pro děti budou zajištěny ( pro dospělé pouze v maskách).Bude točené pivo a taneční "párty stan".

                                             T ě š í m e  s e  n a  V á s !!! 

*** 

Šimonovický Masopust

 – Maškarní bál

V sobotu 26. března 2011

 Rozlučme se společně se zimou a přivítejme jaro!

 ***

VÝSTUP

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Šimonovice uspořádali turistickou akci , nazvanou jako 1. oficiální ročník

Dobytí severního pólu (aneb cestou necestou na Ještěd a zpět)
Odjezd:   v sobotu 5.března v 9.52 hod. autobusem MHD č.20 ze zastávky Šimonovice směr Fügnerova, poté přestup na „šalinu“ směr Horní Hanychov

Trasa:            

  • kabinová lanovka na Ještěd, výjezd na vrchol a následné občerstvení
  • zde dobytí severního pólu + foto + certifikát
  • pokračování směr chata Ještědka, chata na Pláních – zde občerstvení – oběd
  • dále přechod Ještědského hřebene až na další zastávku U Šámalů – zde malá svačinka a posezení

Fotografie z této akce najdete v naší fotogalerii 

***

POZOR!!!

- z důvodu nepříznivého počasí se akce SJEZD Z KOPCE odkládá - zatím na neurčito.

3. ROČNÍK SJEZDU Z KOPCE NA ČEMKOLIV

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Šimonovice Vás zve na již 3. ročník Sjezdu z kopce na čemkoliv, který se uskuteční již tradičně na kopci u pily v Šimonovicích 12.2.2011, 27.2.2011 a to od 13.00 hod.. Hudba, soutěže a občerstvení bude zajištěno.

S případnými sponzorskými dary pro závodníky se, prosím, obraťte na Obecní úřad v Šimonovicích - tel.: 482 317 915. Děkujeme.

Těšíme se na Vás a všechny závodníky !!!

***

rybářský ples

RYBÁŘSKÝ PLES V PROSEČI POD JEŠTĚDEM

V sobotu 29.1.2011 obec Šimonovice uspořádala výlet autobusem na Rybářský ples do Proseče p.J.. "Účastníkům zájezdu" se akce moc líbila - dámám hlavně mistr vodník, který je zval do baru, jak jinak, než na zelenou . Nechyběla půlnoční tombola, myslivecká kuchyně, výborná zábava, legrace a tanec. A protože se nikomu nechtělo v půl druhé ještě domů, dovezl autobus všechny do Hodkovic n. Mohelkou na tamní ples. Ten už ale také končil, a tak se již značně unavení nechali všichni rádi rozvést domů.  A jaká byla nálada na plese - fotky v naší fotogalirii Vám napoví .........

 

***

 

2010

 .A.S.A. - SVOZOVÉ DNY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH - KE STAŽENÍ ZDE

***

VÁNOCE 2010 V ŠIMONOVICÍCH 

Letošní adventní období v Šimonovicích zahájíme v neděli 28. listopadu 2010 v 17:00 hodin před obecním úřadem ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU za doprovodu pěvecké formace CANZONETTA  z Osečné. Jako občerstvení pro Vás budeme mít připraveno svařené víno a také perníčky. A děti - vezměte si s sebou zvonečky , abychom přivítali blížící se Vánoce.

V sobotu 4. prosince 2010 od 14:00 hodin Vás pozveme do Hospůdky U Potůčku na dětskou maškarní MIKULÁŠSKOU BESÍDKU s veselým programem, nadílkou a samozřejmě s čerty a s Mikulášem - a možná přijde i anděl.

Další sobotu 11.prosince 2010 od 13:30 hodin si  můžete zpříjemnit předvánoční odpoledne batikováním, posloucháním koled a povídáním si o Vánocích v Penzionu Jitka v Šimonovicích.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

***

 INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šimonovice, které se bude konat 9.11. 2010 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Šimonovice.

Ustavující zasedání - ke stažení zde

***

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Šimonovice oznamuje občanům obce termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se koná v sobotu 23.10.2010 od 9.00 do 16.00 hodin. Kontejnery budou umístěny následovně: 1. stanoviště Minkovice   - zastávka MHD "U Statku", 2.  stanoviště Šimonovice -  před budovou Obecního úřadu.

     Nebezpečný odpad bude svezen samostatně v 16.00 hodin  z výše uvedených stanovištˇ.  Žádáme všechny občany , aby na uvedených stanovištích udržovali pořádek a do kontejnerů  nevhazovali žádný komunální a stavební odpad.

***

ŠIMONOVICKÝ KŘÍŽ

 Šimonovický křížek

Obec Šimonovice a Řimskokatolická farnost Dlouhý Most uspořádaly v neděli 3.října 2010 v Šimonovicích - Minkovicích  historicky významnou událost pod názvem

ŠIMONOVICKÝ KŘÍŽ A RAŠOVSKÉ POSVÍCENÍ . 

Ve 14.30 hod. proběhlo Svěcení nového kovaného kříže (poblíž nádrže - u č.p. 129 - u Pivrnců) , poté byla zasazena pamětní lípa a zazpíval komorní smíšený sbor CANZONETTA. Od 15.15 hod. sloužil bohoslužbu u příležitosti výročí  posvěcení kostela Svatého Antonína Paduánského na Rašovce  generální vikář Litoměřické diecéze P.Stanislav Přibyl CSsR. Uvítali jsme také paní Ing. Lidii Vajnerovou statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraj.O atmosféře vám více napoví fotografie v naší fotogalerii.

 

 ***

OZNÁMENÍ

    Sbor dobrovolných hasičů při obci Šimonovice spolu s OÚ v Šimonovicích pořádají, tak jako každý rok,

"ŽELEZNOU SOBOTU"

18.9.2010

     Svoz šrotu bude probíhat od časných ranních hodin a budeme rádi, pokud železný odpad umístíte na viditelé místo poblíž komunikace. Případné dotazy směrujte na pana  M.Komňackého - tel.č. 604 909 424. 

      Výtěžek z této akce bude předán obci Heřmanice, postižené povodní v srpnu 2010. 

 

 ***

V Ý Z V A

NA PODPORU OBCÍM POSTIŽENÝM POVODNĚMI

      Obec Šimonovice, zastoupená starostkou ing. Leonou Vránovou, vyzývá všechny ochotné občany, spolky, podnikatele a firmy na území Šimonovic k poskytnutí finančního příspěvku do sbírky, organizované na pomoc povodněmi postiženým občanům a obcím Višňová, Heřmanice a Bílý Kostel nad Nisou.Tato solidární pomoc je organizována pod záštitou Obce Šimonovice.

     Obec Šimonovice zřídila pro tento účel u Komerční banky , a.s. Praha zvláštní bankovní účet, na který je možné od 21.8.2010 do 21.9.20410 zasílat Vaše případné finanční dary.

Číslo účtu: 43-7593270277/0100

       Finanční příspěvky je možné také předat v hotovosti v Obecním úřadě Šimonovice, který zajistí jejich předání zástupcům postižených obcí.

         Z případných materiálních darů jsme byli požádáni o kolečka, lopaty, kovové hrábě a košťata. Toto nářadí je možné přinést do Obecního úřadu a odtud bude hromadně odvezeno do  postižených obcí.

        Organizátoři této pomoci předem děkují všem, kteří přispějí povodněmi postiženým občanům a potvrdí tak solidaritu občanů Šimonovic. O výsledcích celé akce Vás budeme informovat na www.simonovice. cz.

 

Dě k u j e m e  V á m .

                                                                                   Ing. Leona Vránová

                                                                               starostka obce Šimonovice

 

***

O Z N Á M E N Í

V sobotu 11.9.2010 proběhne v naší obci opět očkování psů proti vzteklině, které je povinné pro pejsky starší 6ti měsíců. Očkování provede MVDr. Kolafa:

 od 16.30  hod. v Šimonovicích ( konečná MHD )  a

od 17.00 hod. v Minkovicích ( U Statku )

 

*** 

DĚTSKÝ DEN A OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ "Šimon"

hřiště

V neděli 20.6.2010 od 13.00 hodin se na hřiště ve Vinohradní ulici začalli scházet první zvědaví  návštěvníci na oslavu dětského dne , spojeného s otevřením nového dětského hřiště "Šimon". Po karnevalu masek a dětských soutěžích se všichni v 16.00 hodin přesunuli na nové hřiště "Šimon" . A více z atmosféry slavnosti Vám napoví naše fotky ve fotogalerii.

 

*** 

 

"ZASAĎ SI SVŮJ STROM"

hřiště

Vážení přátelé dětského hřiště !

Vám všem, kteří jste v neděli 13.června 2010 neváhali a svým příspěvkem na výsadbu zeleně v areálu nově vybudovaného dětského hřiště pomohli ke zkrášlení areálu dětského hřiště, patří náš velký dík. Příjemnou náladu vám ostatním přiblíží naše fota ve fotogalerii.

 

 

***

znak

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.5.-29.5.2010

Výsledky hlasování za Obec Šimonovice

Volební účast 70,94 %

ČÍSLO            NÁZEV STRANY                                                                 HLASY                                %
1               OBČANÉ.CZ                                                    2                          0,48
4               Věci veřejné                                                    63                        15,18
5               Konzervativní strana                                          1                           0,24
6               Komunistická strana Čech a Moravy                 17                           4,09
9               Česká strany sociálně demokratická                 64                         15,42
10              NÁRODNÍ PROSPERITA                                   2                          0,48
11              Sdružení pro rep.-Republ.str. Čsl                        1                          0,24
13              Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                     21                          5,06
14              STOP                                                               1                          0,24
15              TOP 09                                                         122                         29,39
17              KDUČSL                                                           0                          0,00
18              Volte Pravý Blok                                                2                          0,48
20              Strana zelených                                                5                          1,20
21              Suverenita - blok J.Bobošíkové                          18                           4,33
23              Česká pirátská strana                                       1                           0,24
24              Dělnická strana sociální spravedlnosti                 4                           0,96
25              Strana svobodných občanů                                1                           0,24
26              ODS                                                              90                         21,68

 

voliči

 

 ***

V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů

Na vítání občánků se v úterý 25.5.2010 sešli v  Obecním úřadě v Šimonovicích kromě hrdých rodičů také příbuzní a prarodiče miminek. Tuto malou slavnost zahájil pěvecký sbor KOPRETINKA ze ŽŠ Vesec. Více o příjemné atmosféře Vám napoví fotografie v naší fotogalerii. 

vítání 

 

***

O   Z   N   Á   M   E   N   Í

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starostka obce Šimonovice , Ing. Leona Vránová, podle § 15 zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ,

o z n a m u j e:

    1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve  dnech

                                   28.5.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 

                                   29.5.2010 od   8.00 hod.  do 14.00 hod..  

 

    2. Místo konání voleb ve volebním okrsku č. 1 : 

                                    Obecní úřad v Šimonovicích

                                            Šimonovice č.p. 70

 

    3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech

       voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

       Voliči  bude  umožněno  hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným OP .

 

***

30.4.2010

ČARODĚJNICE 

čarodějky  

 

V pátek 30.4.2010  okolo 17.00 hodiny se začaly scházet na hřišti v Minkovicích malé i velké čarodějnice.  Čarodějové všech věkových kategorií a také všichni,kdo  se rádi baví . Lampionový průvod, opékání špekáčků a upálení čarodějnice  s  programem cvičení psů bylo pro všechny zúčastněné příjemným zpestřením slunečného pátečního večera. Na zakončení připravili dobrovolní hasiči malý ohňostroj. Fota ve fotogalerii.  

 

   *** 

21.2.2010

SJEZD Z KOPCE NA ČEMKOLI

2. ROČNÍK

  trojlístek

Sdružení dobrovolných hasičů a Obecní úřad Šimonovice uspořádali v neděli 21.2.2010 na kopci u pily v Šimonovicích již 2.ročník ve sjezdu z kopce na čemkoliv. Fantazii se meze nekladly. Hudba, ceny pro vítěze a samozřejmě občerstvení bylo vzorně zajištěno, a  i když se asi v polovině závodů hustě rozchumelilo, nikdo se nedal odradit a nálada byla jak jinak, než výborná. Posuďte sami - viz. fotogalerie.

 

***

OZNÁMENÍ

Rašovka

S účinností od 1.1.2010 byla zřízena v  Šimonovicích  nová část obce , a to s názvem R A Š O V K A . Dne  17.2.2010 pak byla řádně zavedena do příslušných evidencí Ministerstva vnitra - Informačního systému evidence obyvatel, Českého statistického úřadu, Katastrálního úřadu. 

 

2009 

***

13.12.2009

"DIVADÉLKO - VÁNOCE V ŠITÍČKU"

Divad

Vánoční interaktivní pohádka,  určená především těm nejmenším dětem o krejčíku Honzovi, pichlavé jehle, vykutáleném knoflíku a špendlíku Nesmyslíkovi byla příjemným zpestřením předvánoční stříbrné  neděle V Šimonovicích. Bavili se všichni -  malí i  velcí, jak se můžete přesvědčit v naší fotogalerii

 

***

6.12.2009

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

d

Pro děti a nejen pro ně, byla určena mikulášská besídka v neděli 6. prosince 2009 v hospůdce U Potůčku. Dobrá nálada, hudba a rozzářené oči dětí, ale také obavy z příchodu čertů a Mikuláše, to vše vyplnilo hezké předvánoční nedělní odpoledne. Samozřejmě nechyběly soutěže a dárky. Fotogalerie.

 

*** 

4. 12. 2009 

ROZSVÍCENÍ 1. VÁNOČNÍHO STROMU V ŠIMONOVICÍCH

BARBORA

strom   

4.12.2009 v příjemné prosincové atmosféře a za zvuku koled proběhlo před obecním úřadem rozsvícení vánočního stromu. Přišla i Barbora, která nadělila dětem perníčky, dospělým pohárek svařeného vína a  pro dobrou pohodu také zazpívala  děvčata ze ZUŠ Liberec.

 

 ***

VÝZVA

   ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob , kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Okleštění dřevin proveďte, prosím, v termínu od 1.října do 15. listopadu.

 

 

 

 

Šimonovické maminky Vás opět zvou na EXTRA DĚTSÝ BAZÁREK, a to již tento čtvrtek 29.9.2011,  od 9.30 do 11.00 hodin do sálu  U Potůčku v Minkovicích.

Těší se Šimonovické maminky. Bližší informace na email: simonovickemaminky@seznam. cz