Zawartość

Urząd Gminy, kontakty

Urząd Gminy
Adres:             Minkovická ul. č.p. 70  463 12 Šimonovice
tel.:                 +420 482 317 915 , tel.kom. 724 195 919
fax:                 +420 482 317 914
e-mail:    simonovice@volny.cz

Godziny urzędowe: 
Poniedziałek:  8:30 - 12:30  14:00 - 17:00
Środa:             8:30 - 12:30  14:00  -17:00
Czwartek         8:30 - 12:30
Bank:  Komerční banka,  a.s.  pobočka  Liberec
Nr rachunku :  20621461/0100
ID skrzynki danych:  xh6jdrq

Burmistrz       Ing. Leona V R Á N O V Á
tel.:                +420 482 317 916
tel. kom.:       +420 602 535 368
e-mail:    vranova.simonovice@volny.cz
  

Wiceburmistrz:  Jan N E D O M L E L
tel.:     +420 482 317 915
e-mail:   simonovice@volny.cz
 
Rada Gminy

Jan Č I H Á K
Ing.  Petr M I K U L E C K Ý
Jakub M E L O U N
Ing. Martin K L I N G E R
Tomáš W O N D R Á K
Martin K O M Ň A C K Ý
Oldřich N O S E K

Komisja ds. finansów

Przewodniczący:  Ing. Martin K L I N G E R

Członkowie:   Ing. Eva Nováková,  Ing. Zuzana Felgrová  

 

Komisja ds. kontroli

Przewodniczący:   Jakub M E L O U N

Członkowie:   Bc. Jitka Vencláková, Ing. Jaromír Moravec PhD

 

logo EU