Obsah

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ŠIMONOVICE
CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační NárodníTerminál


Úřad Obce Šimonovice je jedním z kontaktních míst CzechPOINT v Libereckém kraji, kde je možné na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, získat ověřené výpisy. V současné době je možné zde zažádat o následující listiny:

 

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku 
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku
  • Ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Veřejná listina o identifikaci právnické (fyzické) osoby podle §10 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění platném od 01.01.2017.

 

INFORMACE A CENY VÝSTUPŮ 
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŠIMONOVICÍCH


JAKÉ DOKLADY MAJÍ ŽADATELÉ O VÝPIS DOLOŽIT?

Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. 


OVĚŘENÝ VÝSTUP SE STÁVÁ VEŘEJNOU LISTINOU

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.


ZA OVĚŘOVACÍ DOLOŽKU SE NEPLATÍ

Platba za výpisy z rejstříků probíhá v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Šimonovicích. Ceník ověřených výstupů se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Úřední hodiny OÚ Šimonovice:

Pondělí 08:00 - 12:30   14:00 - 17:00
Středa 08:00 - 12:30   14:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:30        


Kontakty:

Tel: 482 317 915
Mob: 724 195 919
e-mail: simonovice@volny.cz


Datová schránka:

ID datové schránky obce Šimonovice: xh6jdrq


CZECH POINT


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 

Co potřebujete vědět: katastrální území, číslo pozemku, případně list vlastnictví

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou

Web správce systému: http:www.cuzk.cz

Katastrální mapy Czech Point neposkytuje.

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU


Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou

Web správce systému: http:www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů:  http: www.info.mfcr.cz/ares/ares.html

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou

Web správce systému: http:www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů:  http: www.info.mfcr.cz/ares/ares.html

 

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE


Co potřebujete vědět: osobní údaje, včetně rodného čísla

Co musíte prokázat: totožnost - tj. občanský průkaz

Kolik to bude stát: 100 Kč

 

VÝPIZ S INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU


Co potřebujete vědět: IČ nebo osobní údaje, včetně data narození

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou

Web správce systému: Ministerstvo spravedlnosti ČR


 

OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou

 

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY


Kdo může žádat: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

Co potřebujete: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), IČ (identifikační číslo)

Kolik to bude stát: první žádost zdarma

Více o projektu: www.datoveschranky.cz

 

VEŘEJNÁ LISTINA O IDENTIFIKACI PRÁVNICKÉ (FYZICKÉ) OSOBY

 

Kdo může žádat: právnická osoba, podnikajicí fyzická osoba.

Co potřebujete: platný průkaz totožnosti (OP, CD), IČO, název povinné osoby, která listinu vyžaduje, vyplněnou žádost o provedení identifikace.

Kolik to bude stát: 200 Kč.