Obsah

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE 

2014-2018

 

Ing. Leona Vránová starostka obce
Ivo Kopecký místostarosta

 

Zastupitelé:

Jan Nedomlel člen zastupitelstva
Ing. Petr Mikulecký člen zastupitelstva
Karel Pour člen zastupitelstva
Mgr. Jitka Vencláková člen zastupitelstva
Tomáš Wondrák člen zastupitelstva
Jakub Meloun člen zastupitelstva
Jiří Kučera člen zastupitelstva

 

Finanční výbor:

Jan Nedomlel předseda výboru
Ing. Eva Nováková člen výboru
Ing. Zuzana Felgrová člen výboru

 

Kontrolní výbor:

Tomáš Wondrák předseda výboru
Jan Čihák člen výboru
Oldřich Nosek člen výboru