Obsah

Mateřská škola Šimonovice

Novostavba Mateřské školy

Název projektu: Mateřská škola Šimonovice

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009887

Poskytovatel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Účastník projektu: Obec Šimonovice

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Stavba byla zahájena 12. 5. 2020, předpokládaný termín dokončení: srpen 2021


Cíle: Cílem projektu je zajistit navýšení kapacit předškolního vzdělávání a zajistit tak rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových dovedností prostřednictvím výstavby nového objektu mateřské školy včetně vybavení pro péči o předškolní děti.

Výsledky: Výstupem projektu bude nově vybudovaný objekt, který bude sloužit pro účely navýšení kapacity mateřské školy pro péči o děti do tří let a nad tři roky. Kapacita objektu bude 63 dětí a pro děti do tří let bude sloužit jedno oddělení s kapacitou 15 dětí. Objekt bude realizován jako bezbariérový a bude zahrnovat zázemí pro výkon činnosti a potřebné vybavení. V souvislosti s realizací projektu dojde k úpravám vnějších prostor areálu včetně realizace přípojek a rozvodů a vybavení venkovních ploch herními prvky. Projektem bude zcela uspokojena poptávka po službách mateřské školy v obci Šimonovice.