Obsah

 

Stavba chodníku a rekonstrukce krajské silnice v ulici Minkovická - 1.etapa

V této záložce budeme postupně zveřejňovat důležité informace ke stavbě.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

Dne 30. září 2020  bude symbolickým přestřižením pásky za účasti hejtmana Libereckého kraje slavnostně znovuotevřena ulice Minkovická - pozvánka zde

Info ze dne 25.8.2020

Z důvodu technických problémů na stavbě- kolize propustku v krajské silnici s přípojkou plynu a vodovodu, a dále vymístění sloupů elektrického vedení NN z trasy chodníku, došlo k přerušení stavby. Ve dnech 26.8. a 3.9. 2020 plánuje společnost ČEZ Distribuce odstávku, během které bude zapojeno nové zemní vedení NN, nové rozvodné skříně a ppřipojeny přilehlé nemovistosti.  V následujících cca 2 týdnech budou odstraněny staré betonové a železné sloupy včetně kabelů vrchního vedení. Následně dojde k dokončení části chodníku,  dokončení veřejného osvětlení -tzn. stavbě stožárů a nového LED osvětlení. 

Odbor dopravy MML povolil prodloužení uzavírky ulice Minkovická do 30.9.2020.

 

Info ze dne 17. 4. 2020

Obec Šimonovice ve spoluprácí s Libereckým krajem, vlastníkem silnice v ulici Minkovická, zahájí koncem dubna 2020 významnou stavbu - 1. etapu výstavby chodníku a rekonstrukce silnice.  Jedná se o první etapu z celkového počtu 5-ti, kde se obci podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pro stavbu chodníku a rozšíření krajské silnice.

- Je to úsek v centru obce - začíná nad sídlem společnosti TRUCK SERVIS - oprava nákladních automobilů a končí u čp. 31 - viz mapa

- vítězem výběrového řízení na zhotovitelem stavby se stala společnost Metrostav a.s.

- cena stavby:

               rekonstrukce silnice-   5 992 774 Kč bez DPH - investorem je Liberecký kraj 

               stavba chodníku-          3 195 758 Kč bez DPH - investorem je obec

(obci se podařilo získat dotaci na stavbu chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 %).

- stavba bude probíhat cca 3 měsíce (105 dnů)

- po dobu stavby je plánovaná úplná uzavírka části ul Minkovická a objízdné trasy, návrh DIO zde

       a) pro osobní automobily a autobus MHD: ulicí K Preciose-Buková ( na semafory)  - Nad  Potůčkem - Osiková

       b) pro nákladní dopravu - pouze ulicí Šimonovická

- v pondělí 20. 4. 2020 proběhne předání staveniště- od tohoto data budou probíhat zatím jen přípravné práce - kácení stromů, geodetické zaměřovávání, aj. , to znamená zatím beze změny v provozu

****

Info ze dne 24. 4. 2020

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec vydal Veřejnou vyhlášku, která stanovuje  přechodnou úpravu provozu na silnici III/27810 v ulici Minkovická - text vyhlášky a zároveň Dopravní inspektorát Policie ČR schválil Dopravně inženýrské opatření - tzn. Objízdné trasy a dopravní značení.

Ke dnešnímu dni zhotovitel stavby - společnost Metrostav, pokácela 4 ks stromů a provedla skrývku ornice v trase stavby chodníku a rozšíření komunikace včetně přípravy pro rozšíření propustku směrem k požární nádrži.

Detailní situace stavby z projektové dokumentace - zde

Stavba byla úspěšně dokončena 30.9.2020