Obsah

Stavba chodníku a rekonstrukce krajské silnice v ulici Minkovická

Typ: ostatní
- informace o stavbě
Stavba chodníku a rekonstrukce krajské silnice v ulici Minkovická - 1.etapa

V této záložce budeme postupně zveřejňovat důležité informace ke stavbě.

Info ze dne 24. 4. 2020

Uzavírka části ulice Minkovická v centru obce - od 4. května 2020.

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec vydal Veřejnou vyhlášku, která stanovuje  přechodnou úpravu provozu na silnici III/27810 v ulici Minkovická - text vyhlášky a zároveň Dopravní inspektorát Policie ČR schválil Dopravně inženýrské opatření - tzn. Objízdné trasy a dopravní značení.

Ke dnešnímu dni zhotovitel stavby, společnost Metrostav, pokácela 4 ks stromů a provedla skrývku ornice v trase stavby chodníku a rozšíření komunikace včetně přípravy pro rozšíření propustku směrem k požární nádrži.

Detailní situace stavby z projektové dokumentace - zde

Info ze dne 17. 4. 2020

Obec Šimonovice ve spoluprácí s Libereckým krajem, vlastníkem silnice v ulici Minkovická, zahájí koncem dubna 2020 významnou stavbu - 1. etapu výstavby chodníku a rekonstrukce silnice.  Jedná se o první etapu z celkového počtu 5-ti, ve které se podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům pro stavbu chodníku a rozšíření krajské silnice.

- Je to úsek v centru obce - začíná nad sídlem společnosti TRUCK SERVIS (oprava nákladních automobilů) a končí u čp. 31 - viz mapa

- vítězem výběrového řízení na zhotovitelem stavby se stala společnost Metrostav a.s.

- cena stavby:

               rekonstrukce silnice-   5 992 774 Kč bez DPH - investorem je Liberecký kraj 

               stavba chodníku-          3 195 758 Kč bez DPH - investorem je obec

(Obci se podařilo získat dotaci na stavbu chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 %).

- stavba bude probíhat cca 3 měsíce (podle smlouvy o dílo 105 dnů)

- po dobu stavby je plánovaná úplná uzavírka části ul Minkovická a objízdné trasy, návrh DIO zde

       a) pro osobní automobily a autobus MHD: ulicí K Preciose-Buková ( na semafory)  - Nad  Potůčkem - Osiková

       b) pro nákladní dopravu - pouze ulicí Šimonovická

- v pondělí 20. 4. 2020 proběhne předání staveniště- od tohoto dne budou probíhat zatím jen přípravné práce - kácení stromů, geodetické zaměřovávání, aj. , to znamená zatím beze změny v provozu.

****


Vytvořeno: 17. 4. 2020
Poslední aktualizace: 24. 4. 2020 17:41
Autor: Správce Webu