Obsah


Stránka

.....závěr bohoslužby

.....závěr bohoslužby

.....poděkování starostky obce panu kanovníkovi.

.....poděkování starostky obce panu kanovníkovi.

......voňavé koláče za odměnu pro všechny zúčastněné.

......voňavé koláče za odměnu pro všechny zúčastněné.

.....a chutnaly všem

.....a chutnaly všem

......zkrátka koláče k posvícení patří.

......zkrátka koláče k posvícení patří.

....posledních pár koláčků.

....posledních pár koláčků.

.... kostel se pomalu vyprázdnil a pak už všichni spěchali k "Šámalům".

.... kostel se pomalu vyprázdnil a pak už všichni spěchali k "Šámalům".

......připravený mikrobus dovezl zájemce až před hospodu U Šámalů.

......připravený mikrobus dovezl zájemce až před hospodu U Šámalů.

.....koňským povozem pana L.Kyksy přijeli vzácní církevní hosté a děti.

.....koňským povozem pana L.Kyksy přijeli vzácní církevní hosté a děti.

.....kanovník Litoměřické katedrální kapituly a čestný kanovník Vyšehradské kapituly v Praze J.M. can. Karel Havelka.

.....kanovník Litoměřické katedrální kapituly a čestný kanovník Vyšehradské kapituly v Praze J.M. can. Karel Havelka.

... administrátor p. Michal Olekšák doprovázel kanovníka na každém kroku.

... administrátor p. Michal Olekšák doprovázel kanovníka na každém kroku.

.......vzácné hosty přivítal p. S. Šámal.

.......vzácné hosty přivítal p. S. Šámal.


Stránka