Obsah


Stránka

Kostel sv. Antonína Paduánského na Rašovce slaví 80.výročí posvěcení.

Kostel sv. Antonína Paduánského na Rašovce slaví 80.výročí posvěcení.

29.září 2012 se od 14.00 hodin začali scházet první "gratulanti".

29.září 2012 se od 14.00 hodin začali scházet první "gratulanti".

Hudební nástroje sboru LAURENTIUS z Dlouhého Mostu byly připraveny...

Hudební nástroje sboru LAURENTIUS z Dlouhého Mostu byly připraveny...

Slavnost zahájil v 15:00 hod. administrátor p. M. Olekšák a starostka obce Šimonovice Ing. L. Vránová.

Slavnost zahájil v 15:00 hod. administrátor p. M. Olekšák a starostka obce Šimonovice Ing. L. Vránová.

Vzácnou návštěvou nás poctil kanovník Litoměřické katedrální kapituly J.M. can. K. Havelka .

Vzácnou návštěvou nás poctil kanovník Litoměřické katedrální kapituly J.M. can. K. Havelka .

.........tiché soustředění před bohoslužbou

.........tiché soustředění před bohoslužbou

...slavnosti předcházela výtvarná soutěž pro děti a nejlepší výkresy odměnil J.M.can K. Havelka a starostka obce Ing. L. Vránová.

...slavnosti předcházela výtvarná soutěž pro děti a nejlepší výkresy odměnil J.M.can K. Havelka a starostka obce Ing. L. Vránová.

...atmosféra slavnosti byla příjemná

...atmosféra slavnosti byla příjemná

adm.Olekšák s jedním ze svých synů...

adm.Olekšák s jedním ze svých synů...

.....čtení paní H. Lankové z Dlouhého Mostu.

.....čtení paní H. Lankové z Dlouhého Mostu.

.....sbor LAURENTIUS zpíval překrásně .

.....sbor LAURENTIUS zpíval překrásně .

.... a hrál

.... a hrál


Stránka